Conferentie over de toekomst van gezondheid en veiligheid op het werk in Europa

Dertig jaar geleden, op 12 juni 1989, keurde de Europese Unie de kaderrichtlijn over gezondheid en veiligheid op het werk goed. Hoe staat het nu met de gezondheid op het werk in Europa en wat zijn de vooruitzichten? Het Europees Vakbondsinstituut houdt daarover een conferentie op 3 en 4 december 2019.

Meer info op de website van het Europees Vakbondsinstituut ETUI: