“Country infographics” over veiligheid en gezondheid op het werk bij een vergrijzende beroepsbevolking

18.05.2017
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft in het kader van haar campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" een aantal “country infographics” op haar website gepubliceerd. Die infographics bieden een handig overzicht met betrekking tot de gevolgen van de vergrijzing op het werk voor Europa en in de verschillende landen.

De “country infographics” zijn een onderdeel van de “country insights” afdeling binnen het online visualiseringsinstrument “Veiliger en gezonder werken op elke leeftijd”, dat ook de land profielen omvat waar men alle relevante feiten en cijfers kan terugvinden. Voorbeelden van arbeidsveiligheid en gezondheid (OSH) en van aanverwante beleidslijnen, strategieën en programma's van de Europese Unie (EU), de lidstaten van de EU en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) zijn ook beschikbaar in dat visualiseringsinstrument.

Met het instrument en de “country infographics” kan men de statistieken uit meer dan 30 landen onderling of met de EU-gemiddeldes vergelijken. Dat kan vooral nuttig zijn voor landen met een jongere bevolking die nog volledig de effecten van de vergrijzing van de beroepsbevolking zullen moeten ondergaan en die zo kunnen kennismaken met de elders ingezette beleidslijnen en strategieën.

Het in januari van dit jaar gepubliceerde instrument reikt particulieren, bedrijven en beleidsmakers uitgebreide, gebruiksvriendelijke en kosteloze informatie aan over hoe de Europese landen omgaan met de uitdaging van veiligheid en gezondheid op het werk en van leeftijd. Het instrument is ook meertalig, het biedt, via machinevertaling, vrij nauwkeurige versies aan in diverse talen.

De visualiseringstool kwam voort uit een proefproject van het Europees Parlement over de gezondheid en veiligheid van oudere werknemers, dat de aanzet is geweest voor een hele reeks publicaties over dit onderwerp.