COVID-19: gevolgen voor de werkgelegenheid en het arbeidsleven

03.05.2021
Het rapport “COVID-19: Implications for employment and working life” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) beoordeelt de eerste impact van de COVID-19 crisis (tot 2e kwartaal 2020) op de werkgelegenheid in Europa, alsook de gevolgen ervan voor verschillende sectoren en categorieën van werknemers.

Ook komen de maatregelen aan de orde die beleidsmakers hebben genomen om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken. Eerst wordt er een overzicht gegeven van de beleidsmatige benaderingen om de gevolgen van de crisis op bedrijven, werknemers en burgers te verzachten. De aandacht gaat vooral uit naar de opzet, inhoud en impact van regelingen voor arbeidsduurvermindering, inkomenssteunmaatregelen voor zelfstandigen, schadefondsen en uitstel van huurbetalingen en hypotheekaflossingen.

Ten slotte wordt er ingegaan op de betrokkenheid van de sociale partners bij de ontwikkeling en de uitvoering van dergelijke maatregelen en op de rol van de Europese financiering bij de ondersteuning van deze regelingen.

Meer info daarover op de website van Eurofound: COVID-19: Implications for employment and working life.