COVID en mentale gezondheid

12.03.2021
Door de aanhoudende gezondheidscrisis neemt de impact op het geestelijk welzijn van de bevolking toe, waarbij de risico’s op stress en burn-out aanzienlijk verhogen.

Enkele jaren geleden zag de website “stressburnout.belgie.be” het licht als een instrument voor preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Vandaag lanceert het netwerk “Mental Health @ Work”, een samenwerkingsverband tussen diverse federale instellingen, op die site de nieuwe rubriek “COVID-19” met relevante informatie en maatregelen.

Enkele thema’s die aan bod komen:

 • Vergoeding eerstelijnspsychologische zorg voor iedereen
 • Preventie van burn-out: gratis begeleidingstraject voor werknemers uit de ziekenhuis- en zorgsector
 • Gevolgen voor de geestelijke gezondheid en de psychosociale zorg (advies van de Hoge Gezondheidsraad)
 • Uitzonderlijke maatregelen geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • Organisatie van het werk (informatie werkgevers en telewerk)
 • Periodiek rapport van Werkgroep Sociale impact COVID-19

De rubriek wordt stelselmatig aangevuld met relevante maatregelen en studies.

Raadpleeg de website: https://www.stressburnout.belgie.be/nl.

Netwerk “Mental Health @ Work”

In dat netwerk zijn de volgende instellingen betrokken:

 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS)
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Hoge Gezondheidsraad (HGR)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid