De digitale tewerkstellingsplatformen op de Europese arbeidsmarkten

26.09.2018
De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de werknemers van de digitale platformen in Europa.

Het rapport is gebaseerd op een enquête die werd uitgevoerd bij meer dan 32.000 personen in 14 Lidstaten. De enquête maakt het mogelijk om de omvang van het werk op het platform in te schatten, om de belangrijkste kenmerken van de werknemers op de platformen uiteen te zetten, om hun arbeidsomstandigheden en hun motivaties te kennen en om het type diensten verstrekt door de digitale platformen, te beschrijven.

Het rapport toont aan dat één volwassene op 10 al ten minste één keer de online platformen heeft gebruikt om diensten te verstrekken. Terwijl het voor de meerderheid een sporadische bron van secundaire inkomsten blijft, werkt 2 % van de volwassen bevolking meer dan 20 uren per week of verdient ten minste de helft van zijn inkomsten via online werkplatformen.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de Europese Commissie: Platform Workers in Europe Evidence from the COLLEEM Survey.