De IAO heeft een verdrag en een aanbeveling aangenomen tegen geweld en intimidatie op de werkvloer

02.07.2019
Tijdens de 108e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie werd een verdrag, aangevuld met een aanbeveling, aangenomen in verband met het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkvloer.

Het verdrag beschrijft de constitutieve elementen van geweld en intimidatie, die zullen moeten opgenomen worden in de nationale definities, alsook de lijst van beschermde personen en de plaatsen waar deze gedragingen zich kunnen voordoen.

Het principe is dat elke lidstaat een geïntegreerde en inclusieve aanpak moet uitwerken om geweld en intimidatie op de werkvloer te voorkomen en uit te schakelen.

Deze aanpak betreft zowel het verbod op elke vorm van geweld of intimidatie, als het uitwerken van een preventiestrategie, de bescherming van de personen die menen slachtoffer te zijn aan de hand van beroepsmogelijkheden, schadeloosstelling en ondersteuning, en de betrokkenheid van alle actoren, met inbegrip van de actoren bevoegd voor het controleren van de toepassing en opvolging.

De lidstaten moeten maatregelen nemen om deze personen op efficiënte wijze te beschermen. Ze moeten ook zorgen voor de opleiding en sensibilisering, in het bijzonder van de actoren die instaan voor het uitvoeren van de regelgeving.

De werkgevers moeten een werkplekbeleid uitwerken, rekening houden met deze gedragingen bij het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk, de risico’s evalueren, preventiemaatregelen nemen en de werknemers informeren over de gevaren. De aanbeveling beschrijft meer in detail wat het werkplekbeleid moet inhouden en wat de risicofactoren zijn.

De teksten onderstrepen het belang van het consulteren van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, alsook de rol van de lidstaten om dit collectief overleg te ondersteunen.

Ze leggen specifiek de aandacht op:

  • geweld en intimidatie op basis van geslacht, die aangepaste reacties en beroepsmogelijkheden vereisen;
  • de bescherming van de werknemers van de informele economie;
  • de gevolgen van huiselijk geweld op de werkvloer.

Deze teksten moeten op nationaal niveau geratificeerd worden om in werking te kunnen treden in België.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):