De Internationale Arbeidsorganisatie voegt VGW toe aan haar fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten

15.06.2022
Afgevaardigden op de 110de Internationale Arbeidsconferentie (ILC), die van 27 mei tot 11 juni plaatsvond, hebben op 10 juni een resolutie aangenomen om het beginsel van een veilige en gezonde werkomgeving toe te voegen aan de fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Deze belangrijke beslissing houdt in dat alle lidstaten van de ILO zich ertoe verbinden het fundamentele recht op een veilige en gezonde werkomgeving na te leven en te bevorderen, ongeacht of zij de relevante verdragen al dan niet hebben geratificeerd.

Tot nu toe waren er vier categorieën grondbeginselen en grondrechten op het werk:

  • de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen;
  • het afschaffen van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid;
  • de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid;
  • de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

Het besluit van de conferentie houdt in dat veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) een nieuwe, vijfde categorie zal vormen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in dit nieuwsbericht op de website van de ILO: