De invloed van exoskeletten en sociale innovatie op veiligheid en gezondheid op het werk

03.10.2019
In 2 discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt er onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen op de werkplek invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk: een technische nota over het gebruik van exoskeletten, ofwel draagbare hulpmiddelen, en een niet-technische nota over sociale innovatie op het werk.

Nieuwe, niet-technische manieren van werken, zoals nieuwe organisatie- en leiderschapsvormen, medezeggenschap en empowerment van werknemers en innovaties op de werkplek, dragen bij aan het bevredigen van de behoeften van werknemers door te zorgen voor banen van goede kwaliteit, sociaal welzijn en flexibiliteit in termen van waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd. Ook verandert hierdoor de manier waarop collega’s met elkaar omgaan en worden organisatorische belemmeringen weggenomen.

Andere technologieën zijn gericht op fysieke behoeften. Exoskeletten zijn bijvoorbeeld bedoeld om de fysieke belasting te verlichten en te voorkomen dat werknemers spier- en skeletaandoeningen ontwikkelen.

Zijn er risico's verbonden aan deze ontwikkelingen en wat zijn de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk? Voor meer info daarover, lees op de website van EU-OSHA de discussienota’s die in het Engels beschikbaar zijn: