De toekomst van de land- en bosbouw: tendensen en gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers

26.02.2021
In een nieuw verslag wordt een overzicht gegeven van de bevindingen van de verkennende projectstudie van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over de komende organisatorische en technologische ontwikkelingen in de land- en bosbouwsector en de daarmee samenhangende uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Van oudsher wordt deze sector gekenmerkt door een van de hoogste ongevallencijfers in Europa, onder andere omdat veel werknemers onvoldoende of helemaal niet door voorschriften over veiligheid en gezondheid op het werk worden beschermd. Andere factoren zijn de toegenomen risico’s door de klimaatverandering, de lage landbouwinkomens, een trage invoering van slimme en veilige technologieën en het ontbreken van een preventiecultuur.

Het verslag wordt afgesloten met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en beleidsvorming

Lees het verslag en de samenvatting ervan op de website van EU-OSHA: De toekomst van de land- en bosbouw: implicaties voor het beheren van de veiligheid en gezondheid van werknemers.