Demografiefonds in de chemiesector investeert in werkbaar werk

12.02.2016
De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences heeft een Demografiefonds opgericht waarmee concrete projecten zullen worden gefinancierd om de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan het hoofd te bieden. Het fonds zal investeren in opleidings- en vormingsprojecten binnen de ondernemingen om werkbaar werk te bevorderen.

Vooruitstrevende aanpak

De chemie is een van de zwaarste sectoren, met veel ploegenarbeid en vaak lange werkdagen. Bovendien is een op de vier werknemers er ouder dan vijftig jaar. Om die langer aan het werk te houden door het werk draaglijker te maken, heeft de sector beslist tot de vooruitstrevende aanpak om een deel van de beschikbare loonmarge niet in een directe koopkrachtverhoging om te zetten, maar te investeren in langetermijnprojecten rond werkbaar werk.

Daarvoor bereikten de drie vakbonden, ABVV, ACLVB en ACV, en de federatie van de chemiesector, Essenscia, op 9 februari 2016 een akkoord over de oprichting van het Demografiefonds.

Financiering van projecten

Het fonds wordt gefinancierd door de bedrijven met een bijzondere bijdrage van 0,15 procent berekend op de brutoloonmassa van de sector. Bovendien verdubbelt het sectorale vormingsfonds Co-valent dat bedrag jaarlijks in de komende vier jaar.

In ruil zullen bedrijven dossiers kunnen indienen voor projecten rond werkbaar werk binnen vier actiedomeinen:

  • Werk
  • Gezondheid
  • Competentie
  • Loopbaanbeleid.

Voorbeelden van mogelijke projecten:

  • loopbaanbegeleiding bij de overstap naar lichter werk
  • opleidingen voor leeftijdsgebonden doelgroepen
  • maatregelen voor meer diversiteit op de werkvloer
  • preventieve gezondheidsacties
  • aanpassingen aan de arbeidstijd en -organisatie
  • het insourcen van dagjobs.

Voor wie is het fonds bestemd?

Het fonds heeft betrekking op bijna 1.000 bedrijven, waaronder tal van KMO’s, en 90.000 werknemers uit de chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie. Bijzondere aandacht gaat uit naar oudere personeelsleden, medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk.

Het fonds maakt geen onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden. Op die manier staat het Demografiefonds symbool voor de daadkracht van een constructieve sociale dialoog waarbij een mooi evenwicht tussen sector- en ondernemingsniveau ruimte laat voor het nodige maatwerk.