Nieuws en evenementen

01.09.2022
Psychosociale risico’s (PSR)

Tiende verjaardag van het “World happiness Report”

Op 28 juni 2012 werd tijdens de 66ste sessie van de Verenigde Naties (VN) de resolutie 66/281 aangenomen om 20 maart jaarlijks tot wereldwijde “...
30.08.2022
Biologische agentia

De IAO keurt nieuwe niet-bindende richtlijnen rond biologische gevaren op het werk goed

Tijdens een vijfdaagse bijeenkomst, die eind juni 2022 in Genève bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) plaatsvond, keurden experts uit...
26.08.2022
Hormoonverstoorders

Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED)

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft van 17 december 2021 tot en met...
24.08.2022

Nota’s van EU-OSHA over AI en werknemersbeheer

Het gebruik van op artificiële intelligentie gebaseerde systemen voor werknemersbeheer (AIWB) kan helpen bij het ontwerpen van gezonde en veilige...
22.08.2022
Elektrische installaties
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties / Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur

KB tot aanvulling en wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)

Op 16 augustus 2022 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 20 mei 2022 tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en...
18.08.2022
Psychosociale risico’s (PSR)
Landbouw, bosbouw en visserij

Het project FARMres verhoogt het bewustzijn over mentaal welzijn in de landbouwsector

Het werken in de landbouwsector staat bekend als een fysiek en mentaal veeleisende baan. Psychosociale risicofactoren zoals lange werktijden,...