Nieuws en evenementen

29.04.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Reprotoxische stoffen

Op de blog: omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: enkele aanbevelingen

Op 25 maart 2022 werd een rondetafel gehouden rond preventie van blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, in het...
28.04.2022

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2022

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van...
27.04.2022

Rapport van EU-OSHA over robotica en AI op de werkvloer

Ons werk wordt in steeds hogere mate geautomatiseerd. Deze technologische vooruitgang biedt weliswaar nieuwe kansen, maar brengt ook ongekende...
26.04.2022

Rapport van Eurofound over overwerk

Ondanks de gekende negatieve effecten van lange werktijden op de gezondheid, het welzijn en de prestaties van werknemers, werken veel werknemers in...
25.04.2022
Psychosociale risico’s (PSR) / Gender
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Podcast van IAO over diversiteit en inclusie op de werkvloer

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt sinds 2021 onder de noemer “ILO Voices” op haar website een digitaal platform waarin verhalen van...
21.04.2022
Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Rapport van EU-OSHA over VGW in de sector van de dienstencheques

Sinds de invoering van de dienstencheque in 2004 heeft de dienstenchequesector zich in België ontwikkeld tot een essentiële bedrijfstak met meer dan...