Nieuws en evenementen

06.03.2017
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)

Indexering van de tarieven van de EDPB voor 2017

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft de minimumbijdragen voor prestaties van Externe...
03.03.2017
Arbeidsongevallen / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Melding van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR) is niet meer bereikbaar via fax. Zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen...
02.03.2017
Terug aan het werk / Gezondheidstoezicht

KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB gezondheidstoezicht

Het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van...
01.03.2017
Terug aan het werk

Op de blog: Opnieuw aan de slag na een langdurige ziekte, een kwestie van goede wil

Langdurig zieke werknemers kunnen sinds begin dit jaar aan hun werkgever vragen of ze via aangepast werk weer aan de slag kunnen. Of dat lukt, hangt...
28.02.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia

“Roadmap on carcinogens” ter preventie van kankerverwekkende stoffen op het werk

De "Roadmap on carcinogens" is een vrijwillig actieplan van belangrijke Europese organisaties voor de sensibilisering rond de risico's...
27.02.2017

Werknemersparticipatie m.b.t. veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een samenvatting gepubliceerd van een rapport over een kwalitatief...