Nieuws en evenementen

19.02.2019
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Enquête naar kankerrisicofactoren

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) kondigt naar aanleiding van Wereldkankerdag een enquête aan naar de...
18.02.2019

EU-OSHA en de EU-wetgeving

Naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig bestaan staat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) even stil bij...
15.02.2019
Burn-out

Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?

Het expertisebureau in arbeidsorganisatie ‘Technologia’ werd in 2009 geconfronteerd met de zelfmoordgolf bij France Telecom. Hierna implementeerde...
31.01.2019
KMO

Landenrapporten inzake veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de Europese Unie

In de recentste landenrapporten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op regelingen inzake...
30.01.2019
Ioniserende stralingen

Op de blog: wijziging van de wetgeving op de fysische controle inzake ioniserende stralingen

Het koninklijk besluit van 6 december 2018 voert een grondige wijziging door van de dienst voor fysische controle voor bedrijven die met ioniserende...
29.01.2019
Gevaarlijke stoffen

Onderzoeksrapport over blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk

In een nieuwe rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt de ontwikkeling beschreven van nieuwe...