Nieuws en evenementen

01.02.2017
Gevaarlijke stoffen

Europese campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019

De campagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor 2018-2019 zal zich richten op gevaarlijke stoffen,...
23.01.2017
Psychosociale risico’s (PSR)

Thema “Psychosociale risico’s” op BeSWIC

De inhoud van de voormalige website “www.respectophetwerk.be” werd geactualiseerd en is beschikbaar in de rubriek “Psychosociale risico’s”. Daar...
20.01.2017
Oudere werknemers

Visualisatietool over veiligheid en gezondheid van de verouderende Europese beroepsbevolking

Het onderzoeksproject 'Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd' van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (...
18.01.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia / KMO / Risicoanalyse

Beroepsgerelateerde kankers, een prioriteit voor Europa

De Europese Commissie heeft voorgesteld om grenswaarden vast te stellen voor zeven kankerverwekkende stoffen. De Commissie heeft een gids...
13.01.2017

Verhoging van de opdeciemen op geldboeten

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 is de programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de wet van 5 maart 1952...
10.01.2017
Terug aan het werk / Gezondheidstoezicht

Nieuwe wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid

Het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016 publiceerde de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van...