Nieuws en evenementen

19.07.2022

Rapport van Eurofound over ethiek in de digitale werkomgeving

Digitaliserings- en automatiseringstechnologieën, waaronder artificiële intelligentie (AI), kunnen de arbeidsomstandigheden op verschillende manieren...
15.07.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Jongeren
Onderwijs

Voorbeelden van een goede preventie van MSA in scholen

In een reeks nieuwe OSHwiki-artikelen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt aangetoond welke...
13.07.2022
Hormoonverstoorders

Federaal Reductieplan voor biociden: openbare raadpleging

Nog tot 3 oktober 2022 organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid)...
12.07.2022
COVID-19

Resultaten van de 5de enquête van Eurofound over leven en werken in tijden van COVID-19

Tussen eind maart en begin mei 2022 voerde de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) de vijfde ronde...
08.07.2022
Vervoer en opslag

Op de blog: arbeidsomstandigheden in de (brede) transportsector

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 25 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het...
06.07.2022
Vervoer en opslag

Op de blog: nieuwe Blauwe Gids van 2022

Op 29 juni 2022 verscheen in het Europees Publicatieblad een nieuwe versie van de Blauwe Gids (‘Blue Guide’). De gids voor de tenuitvoerlegging van...