Nieuws en evenementen

26.08.2022
Hormoonverstoorders

Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED)

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft van 17 december 2021 tot en met...
24.08.2022

Nota’s van EU-OSHA over AI en werknemersbeheer

Het gebruik van op artificiële intelligentie gebaseerde systemen voor werknemersbeheer (AIWB) kan helpen bij het ontwerpen van gezonde en veilige...
22.08.2022
Elektrische installaties
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties / Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur

KB tot aanvulling en wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)

Op 16 augustus 2022 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 20 mei 2022 tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en...
18.08.2022
Psychosociale risico’s (PSR)
Landbouw, bosbouw en visserij

Het project FARMres verhoogt het bewustzijn over mentaal welzijn in de landbouwsector

Het werken in de landbouwsector staat bekend als een fysiek en mentaal veeleisende baan. Psychosociale risicofactoren zoals lange werktijden,...
16.08.2022
Psychosociale risico’s (PSR)

De (menselijke) kost van werkgerelateerde psychosociale risico's

Blootstelling aan werkgerelateerde psychosociale risico's leidt tot vermijdbare ongelijkheden op gezondheidsgebied die werknemers, hun gezinnen...
12.08.2022
Basiseisen (arbeidsplaatsen)
Bouw

Op de blog: CAO Basisveiligheidsopleidingen voor de bouwsector

De sociale partners van de bouwsector (paritair comité 124) hebben op 12 mei 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) “...