Digitalisering en de gevolgen ervan voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat

01.09.2021
In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op de gevolgen van digitalisering en nieuwe vormen van werken in de context van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals blootstelling aan biomechanische stressfactoren en psychosociale risico’s.

De conclusie van de nota is dat de aanpak voor het voorkomen en beheersen van deze aandoeningen continu moet worden aangepast aan ontwikkelende digitale technologieën en organisatorische veranderingen.

De publicaties zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA:

Voor meer hulpmiddelen over aandoeningen aan het bewegingsapparaat, bezoek de website van de campagne “Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022”.