Discriminatie op het werk bij zwangere vrouwen en moeders

31.10.2017
Drie op de vier zwangere vrouwen of jonge moeders worden geconfronteerd met minstens een vorm van discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen(IGVM). Het instituut lanceert de campagne 'Mama blijft aan boord' om vrouwen bewust te maken van hun rechten.

Enquête

In 2016 kreeg het IGVM 73 meldingen van discriminatie van zwangere vrouwen of moeders op het werk. Dat aantal is slechts het topje van de ijsberg, want een bevraging van het instituut bij een 900-tal zwangere of net bevallen vrouwen wees uit dat driekwart van hen al bleek geconfronteerd te zijn met één of meerdere vormen van discriminatie als gevolg van hun zwangerschap of moederschap.

Volgens de studie werd 22 % van de zwangere werkneemsters al het slachtoffer van directe discriminatie, zoals weggepest of ontslagen worden, en 69 % kreeg al te maken met indirecte discriminatie, zoals het mislopen van een bonus door een verminderde aanwezigheid.

Meer dan de helft van de vrouwen gaf aan dat de werkgever geen risicoanalyse heeft opgesteld, wat wel een wettelijke verplichting is. Die risicoanalyse houdt in dat er per functie wordt nagegaan welke gevaren er zijn voor de gezondheid van de moeder of het ongeboren kind. Dat kan gaan van de aanwezigheid van schadelijke stoffen tot het sleuren met zware dingen. Een dergelijke analyse is ook een geschikt moment om het werk te herorganiseren, zodat de tijdelijke afwezigheid ook voor de collega's niet nadelig moet zijn.

Campagne

Een nieuwe campagne van het IGVM moet leiden tot meer bewustwording bij de vrouwen die slachtoffer zijn van discriminatie wegens zwangerschap of moederschap. “We zijn dolblij met de geboorte van Emma. Op het werk zijn ze dat niet", is de slogan van die campagne. Met affiches, een postkaart, een folder en een informatiegids die via sociale media, ziekenfondsen en gynaecologen worden verspreid, wil het instituut vrouwen ervan overtuigen dat discriminatie, afwijzing of intimidatie op grond van hun zwangerschap niet kan.

Het instituut moedigt vrouwen aan om informatie in te winnen en een melding in te dienen via hun gratis nummer 0800/12 800. De experts van het IGVM helpen gratis als er sprake is van discriminatie en zoeken daarna naar een oplossing. Als het kan via bemiddeling, als het moet via de rechtbank.

Meer informatie over de campagne op de website van het IGVM: Campagne mama blijft aan boord.