Discussienota over aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werknemers met MS

24.01.2022
Mensen met multiple sclerose (MS) lijden aan aandoeningen van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen – MSA), met alle gevolgen van dien voor hun vermogen om te werken. In een gezamenlijke discussienota van het Italiaanse Nationaal Instituut voor arbeidsongevallenverzekering (INAIL) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden preventiemaatregelen en -strategieën uiteengezet die de gevolgen van aandoeningen van het bewegingsapparaat voor werknemers met MS kunnen verzachten.

Werknemers met MS zijn gebaat bij aanpassing van de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving, en dat is vooral van belang voor het vinden of behouden van een baan. De invoering van een multidisciplinair zorgproces, met name ergotherapie, zou ervoor kunnen helpen zorgen dat deze werknemers zich beter en met meer plezier weten te redden in het dagelijks leven en hun werkzaamheden, zodat ze beter presteren en minder belemmeringen ervaren.

De discussienota is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werknemers met multiple sclerose: een praktijkgerichte benadering.

Meer informatie is ook beschikbaar op de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022 " van EU-OSHA, in de rubriek Over het onderwerp > Punten van aandacht > Chronische aandoeningen.

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 232 - januari 2022: Waarom mensen met multiple sclerose baat kunnen hebben bij een multidisciplinair zorgproces)