Nieuws en evenementen

29.02.2024
Veiligheids- en gezondheidssignalering / Arbeidsongevallen / Risicoanalyse

Op de blog – Op jacht naar risico’s: een alternatieve manier van sensibilisatie en communicatie rond risico’s

In de reeks “Napo voor leraars” legt Napo, de held van een reeks animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk van het Europees Agentschap...
28.02.2024

Campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”: EU-OSHA verdiept zich in platformwerk

De campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)...
Evenement

Lancering nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid met meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering...
26.02.2024
Gezondheidstoezicht / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Vervolg inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie - Toezicht op het welzijn op het werk (2023) in de dienstenchequesector

Naar aanleiding van de resultaten van de nationale campagne van 2022 in de dienstenchequesector heeft er een nationale vervolgcampagne plaatsgevonden...
23.02.2024
Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Oudere werknemers / Gender

Op de blog: Menopauze bespreekbaar maken op het werk

In 2021 en 2022 deed Securex een grote welzijnsbevraging over de menopauze. In 2023 werden de resultaten gepubliceerd. De laatste tijd is er ook in...
21.02.2024
Basiseisen (arbeidsplaatsen)

Publicatie KB rond voorwaarden voor het op de markt brengen van CO2-meters voor de opvolging van de binnenluchtkwaliteit

Op woensdag 21 februari 2024 werd het koninklijk besluit (KB) van 7 februari 2024 tot bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van...