Discussienota’s van EU-OSHA over werk in een virtuele omgeving en risicoanalyse

22.12.2021
Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) doen onderzoek naar virtuele werkomgevingen en dynamische risicobeoordeling.

In de eerste discussienota wordt gefocust op de invloed van de digitale transformatie op de virtuele werkomgeving en gezondheid en veiligheid op het werk (VGW).

In de tweede discussienota wordt nagegaan hoe bij dynamische risicobeoordeling, een term die wordt gebruikt ter aanduiding van de digitalisering en innovatie van risicobeoordeling, wordt omgegaan met digitale data en snel veranderende risico’s.

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen? Wat is de invloed op beleid, onderzoek en praktijk? Wat zijn de voor- en nadelen? De discussienota’s bieden antwoorden op deze en andere vragen.

Meer info

De discussienota’s zijn in het Engels beschikbaar op de website van EU-OSHA:

Bekijk ook deze brochure over het werk van EU-OSHA met betrekking tot digitalisering en VGW: Digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk - Een onderzoeksprogramma van EU-OSHA.

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al een aantal artikels verschenen over digitalisering. Hieronder enkele voorbeelden:

(Bron: Occupational Safety and Health Newsletter 231 - december 2021: De veranderende realiteit van werk in een virtuele omgeving en waarom dynamische risicobeoordeling zo belangrijk is)