Nieuws en evenementen

16.06.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
Voeding, dranken en tabak / Bouw / Vervoer en opslag / Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten / Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Eerste resultaten van de Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

Tegen eind mei 2022 werden in de Europese Unie (EU) al 827 inspecties uitgevoerd in het kader van de Europese inspectie- en handhavingscampagne voor...
15.06.2022

De Internationale Arbeidsorganisatie voegt VGW toe aan haar fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten

Afgevaardigden op de 110de Internationale Arbeidsconferentie (ILC), die van 27 mei tot 11 juni plaatsvond, hebben op 10 juni een resolutie aangenomen...
13.06.2022

Nieuwe nota’s van EU-OSHA over automatisering, cyberveiligheid en elektronische rekrutering

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft recent op zijn website een aantal beleids- en discussienota’s rond...
10.06.2022
Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Op de blog – Vergiftiging en antidota: symposium Antigifcentrum en andere informatiebronnen

Op 12 mei 2022 organiseerde het Antigifcentrum een avondsymposium met als titel “Intoxications versus antidotes: are we prepared?” Dit...
09.06.2022
Psychosociale risico’s (PSR)

Dag van het werkplezier

Op 8 juni vierde België de eerste dag van het werkplezier, in navolging van andere Europese landen.
07.06.2022
Elektrische installaties
Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen / Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen

In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen.