Doe mee aan de fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk !

13.10.2016
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk. Het zesde thema gaat over brandpreventie op het werk.

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op onze website beswic.be!

Zesde thema: brandpreventie op het werk

De Europese en Belgische regelgeving inzake risico's van brand of explosie vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor.

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen en artikel 52 van het ARAB zijn van toepassing op de arbeidsplaatsen bedoeld in artikel 2 van het KB van 10 oktober 2012 tot vaststellling van de algemene basiseisen waaraan de arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico voor zijn specifieke situatie. Hij houdt hierbij in het bijzonder rekening met de volgende risicofactoren:

 • de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron;
 • arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties;
 • de aard van de activiteiten;
 • de grootte van de onderneming / inrichting;
 • het maximum aantal werknemers / andere personen aanwezig;
 • de risico’s specifiek aan aanwezigheid van bepaalde groepen personen;
 • de lokalen (ligging en bestemming)
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen / instellingen op eenzelfde / aanpalende arbeidsplaats;
 • werkzaamheden uitgevoerd door externe onder­nemingen.

De werkgever neemt op basis van de risicoanalyse de noodzakelijk materiële en organisatorische preventiemaatregelen.

De preventiemaatregelen hebben als doel:

 • brand te voorkomen;
 • de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
 • vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen legt enkele zeer specifieke maatregelen op zoals het oprichten van een brandbestrijdingsdienst, het opmaken van een interventiedossier en een intern noodplan.

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?

 1. Maak en deel jouw foto die aansluit met het thema “Brandpreventie”. Deze foto kan gaan over maatregelen op jouw werk om brand te voorkomen.  Laat jouw inspiratie de vrije loop gaan!
 2. Post jouw foto op je instagram of twitterkanaal of deel het op onze Facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
 3. Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegnheid (link) opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Tweewekelijks kondigen wij de winnaars aan. Dus hou zeker www.beswic.be en onze Facebookpagina in de gaten!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vind je de wettelijke bepalingen rond brandveiligheid op het werk.

Op deze website Beswic.be vind je publicaties, tools over brandpreventie op het werk.