Doe mee aan de fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk!

20.10.2016
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk. Naar aanleiding van De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, waarin dit jaar het thema “gezond werk, voor alle leeftijden” centraal staat, zal het volgende thema van de fotowedstrijd over leeftijdsbeleid gaan.

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op onze website!

Zevende thema: Leeftijdsbeleid

In 2030 vormt de groep werknemers in de leeftijdscategorie 55–64 in veel Europese landen waarschijnlijk 30% of meer van de beroepsbevolking. De pensioenleeftijd neemt toe in veel lidstaten en veel werknemers moeten waarschijnlijk langer doorwerken. Er moeten daarom inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de omstandigheden tijdens het arbeidsleven veilig en gezond zijn.

De Europa 2020-strategie ziet het omgaan met demografische veranderingen als een van de voornaamste uitdagingen waarvoor Europa staat. Om dit probleem aan te pakken worden in het strategisch kader van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2020 maatregelen uiteengezet om goede praktijken te bevorderen en de omstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voor alle werknemers te verbeteren.

De vergrijzende beroepsbevolking stelt iedereen die betrokken is bij het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor een aantal problemen:

  • Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico's meebrengen.
  • Er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften.
  • Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Er dient rekening te worden gehouden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren en banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden.
  • De preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie zijn nog meer van belang.
  • Op maatschappelijk niveau moet discriminatie op basis van leeftijd worden aangepakt.

Bron: Website Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk | een agentschap van de Europese Unie (https://www.healthy-workplaces.eu/nl/)

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?

  1. Maak en deel jouw foto die aansluit met het thema “leeftijdsbeleid”. Deze foto kan gaan over goede praktijken en maatregelen op jouw werk die de omstandigheden op gebied van veiligheid en gezondheid voor alle werknemers (jong en oud) verbeteren. Laat jouw inspiratie de vrije loop gaan!
  2. Post jouw foto op je instagram of twitterkanaal of deel het op onze facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
  3. Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegnheid opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Tweewekelijks kondigen wij de winnaars aan. Dus hou zeker www.beswic.be en onze Facebookpagina in de gaten!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.