Eén agentschap voor beroepsrisico's

30.11.2016
Het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) hebben aangekondigd dat zij gaan fusioneren tegen 1 januari 2017. Er zal één agentschap worden opgericht dat Fedris zal heten (het Federaal agentschap voor beroepsrisico's). Deze vereniging heeft als doelstelling om de stappen die de burger moet ondernemen te vergemakkelijken.

De belangrijkste taken van Fedris zijn de vergoeding van de slachtoffers, de preventie en het toezicht op de naleving van de wetgeving.

Zo'n 53.000 burgers ontvangen momenteel een uitkering wegens permanente arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een beroepsziekte. De meest voorkomende in België zijn peesziekten en het carpaletunnelsyndroom.

Elk jaar tellen we zo'n 140.000 arbeidsongevallen in de Belgische privésector, tegenover bijna 50.000 per jaar in de overheidssector.

Het communiqué destijds op belgium.be, is niet meer beschikbaar maar wel op news.belgium: FAO en FBZ fusioneren en worden op 1 januari Fedris.

Meer informatie over het beheer en de structuur onder de pagina “wie zijn we?” op de website van Fedris.