Een nieuw tijdperk voor de bescherming van werknemers — lancering van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027

29.06.2021
Op 28 juni 2021 geeft de Europese Commissie het officiële startsein voor haar ambitieus nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk, met als doel werknemers veilig en gezond te houden in een snel veranderende arbeidswereld.

De focus van dit kader is helder: anticiperen op verandering en deze in goede banen leiden, de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten verbeteren en de paraatheid met betrekking tot potentiële toekomstige gezondheidscrises verhogen.

Daar COVID-19, digitalisering en de groene transitie nog niet eerder vertoonde verandering brengen in de aard van het werk en waar en hoe we ons werk doen, is het nieuwe kader erop gericht de instellingen van de Europese Unie (EU) en zijn lidstaten, de sociale partners en andere belanghebbenden in de EU rond deze kernprioriteiten te mobiliseren.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zal bij de uitvoering van het kader een essentiële rol vervullen door acties, samenwerking en uitwisseling binnen zijn omvangrijke netwerk van partners te faciliteren en een preventiecultuur op werkplekken in de EU en daarbuiten te bevorderen.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van EU-OSHA: Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027.