Een onderzoek naar de implementatie van een preventiestrategie voor psychosociale risico’s

09.01.2017
De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een onderzoek laten uitvoeren over de implementatie van een duurzame preventiestrategie voor psychosociale risico’s (PSR) in de ondernemingen aan de hand van de lessen uit 10 organisatiecases.

De doelstelling van dat onderzoeksproject was het verwerven van inzicht in hoe het proces bij het opstellen en implementeren van een preventiebeleid rond psychosociale risico’s, vorm krijgt op organisatieniveau. Hoe kan men de ondernemingen motiveren en ondersteunen bij het opzetten van een doeltreffend en duurzaam preventiebeleid inzake PSR?

Door het intensief opvolgen van 10 organisaties die aan de slag gingen met het ontwikkelen en implementeren van een preventiestrategie voor PSR, beoogde het onderzoek vooral om de belemmerende en faciliterende factoren in kaart te brengen, met de focus op de verschillende stappen binnen het zorgsysteem van het dynamische risicobeheersingssysteem.

Zo wou men nagaan:

  • welke factoren de start van het traject beïnvloeden;
  • welke elementen een rol spelen in het al dan niet succesvol afronden van een risicoanalyse;
  • welke factoren een impact hebben op het vertalen van de resultaten van de risicoanalyse in een actieplan;
  • welke succes- en faalfactoren er waren bij de implementatie van het actieplan en de uitvoering van de interventies;
  • hoe de verdere opvolging en evaluatie verloopt.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid in de module Onderzoeksprojecten > 2016 - Implementatie van een duurzame preventiestrategie voor psychosociale risico’s in ondernemingen.