Eerste resultaten van de Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

16.06.2022
Tegen eind mei 2022 werden in de Europese Unie (EU) al 827 inspecties uitgevoerd in het kader van de Europese inspectie- en handhavingscampagne voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA). De campagne werd opgezet door het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) en vormgegeven door de werkgroep rond de opkomende risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (WG EMEX).

Lees meer over de campagne in volgend nieuwsbericht op deze BeSWIC website: Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA.

Arbeidsinspecteurs bezochten bedrijven in de sector van de kappers (68 inspecties), de gezondheidszorg en sociale zorg (151), de voedings- en drankenindustrie (361), de transport- en koerierssector (127) en de bouwsector (120).

Bij ongeveer 46% van alle geïnspecteerde bedrijven waren de arbeidsinspecteurs van oordeel dat de bestaande risicobeoordeling afdoende was om aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen. In 28% van de gevallen was de risicobeoordeling gedeeltelijk geschikt. In 37% van de gevallen werd een op bewijsmateriaal gebaseerde risicobeoordelingsmethode gebruikt. In 28% van de geïnspecteerde bedrijven werd een omvattend systeem voor VGW-beheer ter voorkoming van MSA toegepast.

Meer informatie over wat SLIC onder goed VGW-beheer verstaat en wat de inspectiecriteria zijn, is te vinden op de SLIC-website: Campagnemateriaal SLIC.

Tijdens de hele campagne is nauw samengewerkt met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Goede voorbeelden van deze samenwerking zijn verzameld en verspreid onder de nationale arbeidsinspecties. Dit heeft geleid tot een groeiende interactie rond goede praktijken op de werkplek.

Deze goede voorbeelden en de resultaten van de campagne zullen, naast andere relevante onderwerpen, worden gepresenteerd op 14 en 15 november 2022, wanneer WG EMEX zal deelnemen aan de top over gezonde werkplekken, georganiseerd door EU-OSHA in Bilbao. Meer informatie over de top is beschikbaar op de website van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van EU-OSHA: Healthy Workplaces Summit 2022.

Meer info

(Bron: Healthy Workplaces Campaign News – juni 2022: First findings - SLIC Campaign inspections on MSDs)