Enquête naar kankerrisicofactoren

19.02.2019
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) kondigt naar aanleiding van Wereldkankerdag een enquête aan naar de blootstelling aan kankerrisicofactoren op de werkplek.

Kanker is een belangrijke oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in Europa. Om werknemers te beschermen en werkgerelateerde kanker te bestrijden, heeft men betrouwbare en vergelijkbare gegevens nodig over de blootstelling aan kankerrisicofactoren op de werkplek in Europa.

Daarom heeft de tripartiete raad van bestuur van EU-OSHA groen licht gegeven om in 2020 te beginnen aan een computerondersteunde telefonische enquête om de blootstelling van werknemers aan kankerrisicofactoren in te schatten.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: