EU-OSHA lanceert campagne 2020-2022 voor een gezonde werkplek: Verlicht de last!

13.10.2020
Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) staan centraal in de meest recente campagne van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor een gezonde werkplek. Deze slopende aandoeningen, die zich bijvoorbeeld in de vorm van rug- of nekklachten kunnen manifesteren, zijn de meest voorkomende kwalen onder de werkende bevolking in Europa.

De campagne werd ingeluid met een persconferentie, waaraan Eurocommissaris Nicolas Schmit, de Duitse bondsminister van Arbeid en Sociale Zaken, Hubertus Heil, en de uitvoerend directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek, deelnamen.

Spier- en skeletaandoeningen zijn vermijdbaar en beheersbaar. EU-OSHA en zijn partners slaan de handen ineen om dit onder de aandacht te brengen door informatie, tips en tools aan te reiken voor werkplekken in heel Europa en door de mensen in alle bedrijfstakken aan te moedigen om werk te maken van de bestrijding van SSA’s.

Meer info