EU-seminarie rond de uitdagingen voor Europese jongeren op het vlak van werk en welzijn

In het kader van het Europees Jaar van de jeugd organiseren vijf Europese agentschappen op 8 september 2022 in het Europees Parlement een seminarie met de titel “Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty”.

De vijf agentschappen en de gastsprekers zullen debatteren over het belang van de ontwikkeling, het welzijn en de participatie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De voorbije jaren hebben verschillende crises de Europese jongeren bijzonder hard getroffen. denk bijvoorbeeld aan de financiële crisis van 2008-2009, de COVID-19-pandemie, de verreikende economische gevolgen van en de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne), zal dit evenement een gelegenheid zijn om een stap terug te doen en te kijken naar de uitdagingen, maar ook naar de kansen die de digitale en groene transformaties met zich meebrengen.

Het Europees Jaar van de jeugd brengt met dit seminarie de vijf agentschappen van de Europese Unie (EU) die onder de bevoegdheid van het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en inclusie (DG EMPL) van de Europese Commissie vallen bijeen: het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), de Europese Stichting voor opleiding (ETF) en de Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zullen worden besproken tijdens het seminarie:

 • De belangrijkste lessen die zijn getrokken uit de werkzaamheden van de vijf EU-agentschappen met betrekking tot:
  • de kwaliteit van de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden van jongeren,
  • de uitdagingen en kansen op het gebied van telewerken en hybride werk;
  • de toegang tot onderwijs, opleiding, hoogwaardige werkervaringsprogramma's en vaardigheden voor de groene en digitale transitie;
  • de kansen voor grensoverschrijdende mobiliteit op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, met inbegrip van een betere afstemming van vaardigheden;
  • de gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk, met inbegrip van geestelijke gezondheid en welzijn.
 • Realiteiten in buurlanden van de EU en interdependentie met de EU.
 • Hoe kunnen gegevens uit alle lidstaten beleidsmakers ondersteunen bij hun inspanningen om jongeren kansen te bieden - niet in de verre toekomst, maar nu meteen?
 • Hoe kunnen EU-agentschappen Europese en nationale belanghebbenden ondersteunen bij het vormgeven van een op jongeren gericht werkgelegenheids-, vaardigheids- en sociaal beleid?

Meer info

Het seminarie is na inschrijving online te volgen. Meer informatie is beschikbaar in het Engels op de website van de ELA: Youth first - Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty.