Eurofound jaarboek 2015-2018 ‘Leven en werken in Europa’

04.07.2019
Het jaarboek “Living and working in Europe 2015–2018” (Leven en werken in Europa 2015-2018) geeft de activiteit weer van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) met betrekking tot de levenskwaliteit, het werk en de werkgelegenheid van de burgers van de Europese Unie tijdens de laatste vier jaar.

Tijdens deze periode heeft Eurofound een aantal essentiële vragen beantwoord over de levensstandaard, het welzijn en de arbeidsomstandigheden van de Europeanen, met de nadruk op de vraag waar beleidsvorming zich op moet richten om tot resultaten te komen.

Dit jaarboek vat de belangrijkste thema's samen waarop de Stichting antwoorden heeft gegeven. Het bestaat uit twee delen: het eerste deel behandelt de levensomstandigheden, het tweede de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden. De convergentie is een thema dat als rode draad in alle hoofdstukken terug komt en er worden sleuteldomeinen geselecteerd om te zien of de Lidstaten vooruitgang boeken en of de onderlinge verschillen afnemen.

Het jaarboek kan in het Engels worden geraadpleegd op de website van Eurofound in de rubriek Publications > 2019 > Living and working in Europe 2015-2018.