Eurofound jaarboek 2015 ‘Leven en werken in Europa’

11.07.2016
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) publiceerde haar jaarboek 2015 ‘Leven en werken in Europa'. Het jaarboek is een jaarlijkse momentopname van de economische en sociale ontwikkelingen en hoe die het leven van de Europeanen in de 28 lidstaten beïnvloeden.

Het jaarboek beschrijft 12 maanden van uiteenlopende ontwikkelingen in de arbeids- en levensomstandigheden in Europa. De arbeidsomstandigheden zijn, over het algemeen genomen, in de recente jaren niet uitgehold. De arbeidsmotivatie is hoog, de gemiddelde arbeidsduur is gedaald en de gendergelijkheid op het werk zit in de lift, alhoewel de arbeidsmarkt nog altijd sterk gesegregeerd is.

De toestand is echter niet helemaal positief en de inhaalbeweging inzake loonconvergentie in Europa is stilgevallen. Nieuwe vormen van werkgelegenheid ontstaan. Die zorgen voor flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden voor sommigen, maar betekenen onzekerheid, lage lonen en slechtere vooruitzichten voor anderen.

Thans hebben zij die het meest te lijden hadden onder het banentekort, meer kans om een baan te vinden. Maar op de arbeidsmarkten is de polarisatie en de segmentatie toegenomen tussen hooggeschoolde, goed betaalde banen en laaggeschoolde, slecht betaalde banen. Veel werknemers nemen bijvoorbeeld een tijdelijke baan aan, met meestal slechtere voorwaarden, als zij geen vaste baan kunnen vinden.

Meer informatie

in het Engels: