Eurofound jaarboek 2016 ‘Leven en werken in Europa’

12.07.2017
Het jaarboek “Living and working in Europe” voor 2016 van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) geeft een momentopname van de ontwikkelingen en de trends in het werken en leven van de Europeanen, zoals die werden beschreven in de onderzoeksactiviteiten van Eurofound in 2016.

Ondanks de druk op de Europese Unie (EU) met een langzaam economisch herstel, een toenemend euro- scepticisme en de Brexit, stond er in het Eurofound-rapport voor 2016 ook heel wat goed nieuws voor de Europese burgers:

  • de voltijdse, vaste werkgelegenheid stijgt voor alle looncategorieën;
  • de genderkloof inzake werkgelegenheid neemt af en het beleid kan die verder verkleinen;
  • de arbeidsomstandigheden gaan er in tal van opzichten op vooruit;
  • de oudere werknemers krijgen meer opties voor hun pensionering;
  • in vele lidstaten worden solide maatregelen getroffen om het lot van asielzoekers te verlichten.

Daar er nog ongetwijfeld grote uitdagingen zijn op het gebied van de sociale ontwikkelingen, werk en werkgelegenheid, werkt Eurofound mee aan de capaciteit van de EU om die aan te pakken via een goed doordacht beleid dat zijn doeltreffendheid heeft bewezen.

Meer info in het Engels op de website van Eurofound: