Europese campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”

22.05.2018
Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen in hun werkomgeving. Daarom is het van cruciaal belang dat de risico's worden geïdentificeerd en aangepakt. De nieuwe Europese campagne "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!" heeft als doel mensen bewust te maken van de noodzaak om blootstelling aan deze stoffen te elimineren of te beheren als eliminatie onmogelijk is.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerde op 24 april 2018 die nieuwe campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek. Meer info daarover:

Het Belgisch Focal Point van EU-OSHA heeft deze campagne in België gelanceerd door een colloquium op 3 mei 2018. Meer info daarover en de presentaties zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid):

  • Belgisch lanceringscolloquium nieuwe campagne EU-OSHA - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan;
  • Voorstelling van de campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”; presentatie door Frank Dehasque, Belgisch focal point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid: PPT Campagne NL;
  • Gevaarlijke stoffen: waar hebben we het over? Toelichting van de wetgeving en het speelveld; presentatie in het Frans door Linda Wouters, wetenschappelijk adviseur bij de FOD Werkgelegenheid: PPT L. Wouters;
  • Visie van de inspectie: waar wordt er naar gekeken, wat zijn de pijnpunten in bedrijven, wat zijn de aanbevelingen en een woordje over de verschillende inspectiecampagnes; presentatie door Dimitri de Coninck, adviseur bij de Directie van het laboratorium voor industriële toxicologie – FOD Werkgelegenheid: PPT D. De Coninck;
  • Visie van de werkgevers: OSHA Campaign 2018-2019 - Safety on the workplace, a priority for the industry; presentatie in het Engels door Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder bij Essencia: PPT Essenscia.

Er is een ruime keuze aan campagnemateriaal beschikbaar in meerdere talen en EU-OSHA heeft tools, adviezen en voorbeelden van goede praktijken uit heel Europa verzameld. Deze zijn beschikbaar op de campagnewebsite: Campagne "Een gezonde werkplek” 2018-2019 Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

Op de campagnewebsite staat ook de eerste nieuwsbrief in het Engels van de campagne: HWC 2018-19 Newsletter 1.