Europese Commissie pakt kankerverwekkers in bouw aan

20.05.2016
Kanker is de belangrijkste werkgerelateerde doodsoorzaak in Europa. Om het gezondheidsrisico op de werkvloer in te dammen stelt Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen een grondige verstrenging voor van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. 100.000 kankerdoden minder op vijftig jaar, dat is de ambitie achter strengere regels voor de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals kwartsstof, in onder meer de bouw.

Strengere grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen

Sinds 2004 bestaat er al een Europese richtlijn die grenswaarden of maximale concentraties oplegt voor kankerverwekkende stoffen. De Europese Commissie stelt een verstrenging voor van de grenswaarden voor de blootstelling aan 13 kankerverwekkende stoffen. Voor eind dit jaar zouden er ook nog strengere regels komen voor nog een tiental andere stoffen.

Volgens de Europese Commissie worden minstens 20 miljoen mensen blootgesteld aan een of meerdere van de kankerverwekkende stoffen die met deze nieuwe regels worden aangepakt. Kanker is verantwoordelijk voor 57 procent van de werkgerelateerde overlijdens.

De Europese Commissie denkt de komende 50 jaar 100.000 kankerdoden te kunnen voorkomen. Ze rekent daarvoor grotendeels op het beperken van de blootstelling aan kwartsstof. Een precieze schatting is moeilijk want tussen de blootstelling aan een kankerverwekkende stof en het uitbreken van de ziekte kan tot vijftig jaar liggen, melden experts.

Door overal in de Europese Unie de grenswaarden aan te scherpen wil de Commissie vermijden dat bedrijven in landen met een strenge wetgeving inzake kankerverwekkende stoffen een concurrentieel nadeel ondervinden tegenover ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een laksere wetgeving.

Kwartsstof

Het meest sprekende voorbeeld van een gevaarlijke kankerverwekker is kwartsstof, een stof die vrijkomt bij het doorslijpen van betontegels, borduurstenen of zandsteen.

Kwartsstof leidt meestal tot stoflong, tot in de jaren 90 de belangrijkste beroepsziekte in België. Het fijne stof dat vrijkomt bij het slijpen wordt ook geassocieerd met een verhoogd kankerrisico, al is de wetenschap daar niet 100 procent eenduidig over.

70 procent van alle mensen die blootgesteld worden aan kwartsstof werkt in de bouw. Maar ook in andere sectoren, zoals de glasnijverheid, is er een risico op een te hoge blootstelling aan kwartsstof.

België hanteert nu als norm voor blootstelling aan kwartsstof 100 microgram per kubieke meter, ongeveer hetzelfde als Frankrijk en Duitsland. Nederland hanteert een norm van 75 microgram. De nieuwe grenswaarden die de Commissie nu voorstelt, zou de grenswaarde in ons land halveren.

Het gebruik van mondmaskers maakt een langere blootstelling mogelijk. Het gebruik van water tijdens het slijpen of een stofafzuiging maakt het slijpen de hele dag door mogelijk.

Houtstof

De grenswaarden voor een andere stof die in de bouw wordt gebruikt, houtstof uit hardhout, worden eveneens verstrengd. Houtstof geeft onder meer aanleiding tot neuskanker.

(Bron: De Tijd, 13 mei 2016)

Meer info

Op de website van het Europees Agentschap: