Europese enquête over de implicaties van ICT op werk in de toekomst

17.06.2016
Informatie- en communicatietechnologie, waaronder kunstmatige intelligentie en robotica, zullen de komende tien jaar een belangrijke impact hebben op de aard en locatie van ons werk. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft opdracht gegeven tot een prospectief project om een reeks scenario's te maken over de potentiële veranderingen voor werk en de consequenties voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. EU-OSHA houdt daarover een algemene bevraging op het internet.

Meer informatie over het project is beschikbaar op de website van de online-encyclopedie OSHwiki van EU-OSHA (in het Engels):

De online-enquête is in het Engels en is beschikbaar op de website van de ‘Health and Safety Executive’: EU-OSHA's Survey on ICT, work location and OSH.

Alle deelnemers krijgen feedback over de enquêteresultaten en de conclusies naarmate het project vordert.