Europese maand van de diversiteit 2022: diversiteit op de werkplek in de kijker

13.05.2022
In mei wordt de Europese week van de diversiteit gevierd. Het thema van dit jaar is bruggen bouwen. Bruggen bouwen tussen organisaties en aspecten van het inclusie- en diversiteitsbeleid (ras, gender, leeftijd, enz.).

Met diversiteit onder de werknemers bedoelt men de heterogene samenstelling van de beroepsbevolking op het vlak van sociaal-demografische en fysieke kenmerken van de werknemers, waaronder leeftijd, geslacht, nationale achtergrond, seksuele geaardheid en fysieke beperking. Alle werknemers moeten in gelijke mate worden beschermd tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk. Toch worden Vrouwen, migrerende werknemers en Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele (LHBTI) werknemers vaak meer blootgesteld aan fysieke of psychosociale risico's dan de rest van de beroepsbevolking.

De Europese maand wil partnerschappen met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), overheden, andere bedrijven of het maatschappelijk middenveld aanmoedigen om samen diversiteit te bevorderen. Op die manier bouwt men bruggen tussen de verschillende aspecten van diversiteit en maakt men beleid en activiteiten intersectioneler.

Bezoek voor meer informatie de website van de Europese maand van de diversiteit 2022.

Bekijk ook het thema rond diversiteit op de website van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), in de rubriek Over het onderwerp > Punten van aandacht > Diversiteit van werknemers.

(Bron: OSHmail 236 – mei 2022: European Diversity Month - let's shine some light on workplace diversity!)