Europese pijler van sociale rechten

22.08.2016
In maart 2016 is de Europese Commissie gestart met een brede openbare raadpleging over een nieuw kerninitiatief: de Europese pijler van sociale rechten. Het project wil bijdragen aan de ontwikkeling van een Europees 'sociaal acquis' dat fungeert als een leidraad voor de lidstaten bij het ontwikkelen van hun nationaal sociaal en werkgelegenheidsbeleid.

De Europese Commissie gaat gedurende het ganse jaar 2016 in gesprek met autoriteiten in de Europese Unie, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en burgers. De uitkomsten van dat debat moeten worden gebruikt voor de invoering van een Europese pijler van sociale rechten begin 2017.

Het recht op veilig en gezond werk is een van de voornaamste beginselen die in de pijler tot uitdrukking moet komen in het licht van nieuwe uitdagingen die voortvloeien uit minder stabiele arbeidsverhoudingen, nieuwe arbeidspatronen en een vergrijzende beroepsbevolking. Daarom wil de Europese Commissie ook de vakmensen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk aanmoedigen om hun bijdrage te leveren aan de vormgeving van de Europese pijler voor sociale rechten.

Meer informatie

Op de website van de Europese Commissie: