Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk

12.11.2018
Tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk van 22 tot 26 oktober 2018 vonden er overal in Europa evenementen en public relations initiatieven plaats, zoals conferenties en events voor het uitwisselen van goede praktijken met het oog op het verspreiden van de boodschappen van de campagne “Gezonde werkplekken - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”.

De Europese week kreeg heel wat weerklank op de sociale media. De partners, werknemers en werkgevers die behoren tot het netwerk van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) kwamen samen met het oog op het delen van goede praktijken en het sensibiliseren voor het belang van het beheer van gevaarlijke stoffen om voor eenieder veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.

Meer informatie daarover is in het Engels beschikbaar op de website van de campagne: The 2018 European Week for Safety and Health at Work was a roaring success!