Nieuws en evenementen

05.12.2023
Werken op hoogte
Bouw

Sinterklaas en de risico’s van werken op hoogte

Op 6 december trekken de Sint en zijn pieten weer over de Belgische daken. Dit gaat gepaard met cadeautjes en lekkernijen, maar er komen ook heel wat...
04.12.2023
Chemische agentia

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 4 december 2023 werd het koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het...
04.12.2023
Informatie voor de behandelende artsen / Arbeidsongevallen
Winning delfstoffen / Industrie

Op de blog: herbeleef de studiedag van Fedris rond preventie en “OSH-vigilance”

Op 9 november 2023 organiseerde Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, een studiedag over preventie en OSH-vigilance (...
01.12.2023
Asbest

Richtlijn (EU) 2023/2668 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk

Op 30 november 2023 werd de richtlijn (EU) 2023/2668 van het Europees parlement en de raad van 22 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/...
01.12.2023
Re-integratie op het werk

Nieuwe rubriek op de website van EU-OSHA voor personen met een handicap

Ongeveer de helft van de 42,8 miljoen personen in de werkende leeftijd met een handicap in de Europese Unie (EU) heeft momenteel werk. Personen met...
29.11.2023
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Psychosociale risico’s (PSR) / Europese strategie
Vervoer en opslag

Nieuw ESENER-verslag over VGW in de vervoer- en opslagsector

De vervoer- en opslagsector is uitermate divers en omvat een breed scala aan rollen, zoals chauffeurs en magazijnbeheerders, om er maar enkele te...