Nieuws en evenementen

20.06.2016
Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

Video van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

De campagne 2016-2017 "Gezond werk, voor alle leeftijden" van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)...
17.06.2016

Europese enquête over de implicaties van ICT op werk in de toekomst

Informatie- en communicatietechnologie, waaronder kunstmatige intelligentie en robotica, zullen de komende tien jaar een belangrijke impact hebben op...
16.06.2016

Jaarverslag 2015 van EU-OSHA

In zijn jaarverslag over 2015 geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een overzicht van de belangrijkste...
15.06.2016
Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia / Kankerverwekkende en mutagene agentia

Inspectiecampagne rond chemische agentia in oppervlaktebehandeling van metalen

In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de...
14.06.2016
Gevaarlijke stoffen

Seveso-samenwerkingsakkoord is in werking getreden

Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de 3 gewesten over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen...