Nieuws en evenementen

26.06.2017

Op de blog: Gids van de FOD Economie over de rechtskracht van normen

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) heeft een gids gepubliceerd over de rol en het belang van de...
15.06.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Colloquium over de “Roadmap on carcinogens”

Jaarlijks sterven meer dan 100.000 mensen in de EU als gevolg van werkgerelateerde kankers. De ‘roadmap on carcinogens’ is een initiatief om de...
13.06.2017

Jaarverslag 2016 van EU-OSHA

In dit jaarverslag geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de belangrijkste activiteiten van 2016 weer.
12.06.2017
Psychosociale risico’s (PSR)

Psychosociale risico’s in de Federal Truck

Medewerkers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaven in april en mei 2017 gratis sessies over psychosociale risico’s op het werk...
07.06.2017
Oudere werknemers

Op de blog: Participatie van werknemers bij leeftijds- en OSH-management

Om een veilig en gezond arbeidsleven voor iedereen te waarborgen is de participatie van werknemers aan de arbeidsveiligheid en-gezondheid (OSH) van...
07.06.2017
Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Nieuwe gevaarsymbolen op alle chemische producten: einde overgangsperiode

Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel de nieuwe gevaarsymbolen dragen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een...