Eusebio Rial-González Innovation & Practice Award

01.10.2019
Ter ere van dr. Eusebio Rial-González, één van de oprichters van de "European Academy of Occupational Health Psychology” (EAOHP), lanceerde de EAOHP in samenwerking met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2016 de 'Eusebio Rial-González Innovation & Practice Award in Occupational Health Psychology (OHP)'.

Deze tweejaarlijkse prijs staat open voor elke OHP-onderzoeker of praktijkbeoefenaar die een geheel van innovatief onderzoek of een product heeft ontwikkeld dat een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de psychologie van arbeidsgeneeskunde. Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of worden genomineerd door een derde.

De kandidaat moet hebben bijgedragen aan de promotie van OHP via hun innovatief onderzoek of innovatieve praktijk. Hun onderzoek kan hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van innovatieve richtlijnen of de implementatie van internationale, nationale of organisatorische OHP-programma's die op dit gebied een verschil hebben gemaakt door hun impact of dat ze een sleutelrol hebben gespeeld bij de uitvoering van dergelijke programma's. Deze impact zou bijvoorbeeld worden gedocumenteerd door wetenschappelijke publicaties, richtlijnen of producten, en door collega's en/of gebruikers gestaafd.

Speciale aandacht zal worden besteed aan innovaties in OHP-onderzoek en/of -praktijken die een participatieve aanpak bevorderen, zoals betrokkenheid van sociale partners en/of werknemersparticipatie.

Meer info daarover is beschikbaar in het Engels op de website van de EAOHP: EAOHP & EU-OSHA ‘Eusebio Rial-González Innovation & Practice Award in Occupational Health Psychology’.