Event voor de uitwisseling van goede praktijken

21.03.2019
Officiële partners van de Europese campagne 2018-2019 "Gezonde werkplekken - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!", mediapartners en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) kwamen op 5 en 6 maart 2019 in Brussel bijeen om informatie uit te wisselen over goede praktijken voor het beheer van gevaarlijke stoffen en de viering van 10 jaar partnerschap voor de campagne.

Op dit tweedaags event werd de nadruk gelegd op het delen van kennis en ideeën om de veiligheid en de gezondheid op het werk (VGW) in de ondernemingen en organisaties te verbeteren. De deelnemers kregen er de gelegenheid om van elkaar te leren via een aantal workshops, waarbij praktische raad werd gegeven over onderwerpen, zoals VGW en milieu, de communicatie inzake VGW, de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen en hoe men risico-evaluaties op een andere manier kan beschouwen.

Vele officiële campagnepartners erkenden dat één van de belangrijkste voordelen voor de steun aan de campagne de gemeenschap was die EU-OSHA hen aanbiedt. Ze zijn blij met de rol die EU-OSHA speelt voor een betere uitwisseling van goede praktijken en informatie tussen het netwerk van de campagnepartners en de VGW-gemeenschap. Andere partners van de campagne vermeldden de steun die EU-OSHA biedt om de arbeidsplaatsen in heel Europa voor werknemers op alle niveaus veiliger te maken.

Verscheidene mediapartners van de campagne hebben ook dit event voor de uitwisseling van goede praktijken bijgewoond en hebben er verslag over uitgebracht. Deze informatieorganen werden erkend voor hun werk tijdens het eerste jaar van de huidige campagne door te communiceren over de belangrijkste boodschappen ervan, de events, de instrumenten en middelen.

Meer informatie daarover is in het Engels beschikbaar op de campagnewebsite: Good Practice Exchange event 2019: Campaign partners share their thoughts on the Healthy Workplaces campaign.