Nieuws en evenementen

20.02.2024

Rapport van de IAO over de platformeconomie: wetgeving en praktijk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft een rapport gepubliceerd over de wetgeving en praktijk rond platformwerk. Het rapport draagt bij...
19.02.2024
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Beroepsziekten

Op de blog: de impact van klimaatuitdagingen op werknemers

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 28 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het...
15.02.2024
Psychosociale risico’s (PSR)

Rapport van EU-OSHA over mentale gezondheid op het werk na COVID-19

Sinds de COVID-19-pandemie is het nog urgenter geworden om aandacht te besteden aan werkgerelateerde mentale gezondheid. Een nieuw rapport van het...
14.02.2024
Arbeidsplaatsen / Arbeidsorganisatie / Arbeidsongevallen

Op de blog - Sociale fraude en mensenhandel: campagnes, onderzoeksprojecten, informatiebronnen en wetgevende initiatieven

Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verhullen, belastings- en socialezekerheidverplichtingen te omzeilen,...
12.02.2024
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Beroepsziekten

Fedris erkent twee nieuwe huidaandoeningen

Het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) heeft de lijst van beroepsziekten uitgebreid met 2 nieuwe huidziekten: actinische...
09.02.2024
Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Risicoanalyse / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Preventieadviseur

Ergonomie en MSA: advies van de Hoge Raad en update van BeSWIC-berichten

Op 12 januari 2024 bracht de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) tot...