Federale informatie- en sensibiliseringscampagne over mentaal welzijn op het werk

22.11.2021
Op 22 november 2021 heeft de federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne gelanceerd om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval eerder dit jaar hebben opgestart.

De campagne moedigt elke werknemer, ambtenaar en zelfstandige aan om een afspraak te maken om zijn, haar of hun mentaal welzijn op het werk te verbeteren. Ze ondersteunt werkgevers bij het maken van afspraken met hun medewerkers om werkgerelateerde psychosociale risico's te voorkomen en zet in op het doorbreken van taboes rond mentaal welzijn en het aanreiken van handvaten.

Het federaal actieplan, waarvan deze campagne een belangrijke stap is, zal in een latere fase een aantal (piloot)projecten opzetten om zo op een later moment tot enkele structurele maatregelen te komen.

Meer info daarover in deze nieuwsberichten:

Bezoek de campagnewebsite Ik voel me goed op het werk.