Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk: tweede thema

18.08.2016
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk.

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op deze website!

Tweede thema: Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s (PSR’s) worden gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat één of meer werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade als gevolg van de blootstelling aan een arbeidssituatie die een gevaar inhoud. Deze ‘gevaarlijke’ arbeidssituatie kan betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de inhoud van het werk of de interpersoonlijke relaties op het werk.

Psychosociale risico’s zijn nefast voor zowel de werknemers (hoofdpijn, slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk, depressie…) als de onderneming (absenteïsme, lagere productiviteit, kwaliteit van het werk…). Uiteindelijk leiden ze tot hogere kosten voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, voor de onderneming en voor de samenleving in het algemeen.

De werkgever is verplicht de psychosociale risico’s te evalueren en preventiemaatregelen te nemen. In België is de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk de basiswet op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De wet verwijst uitdrukkelijk naar de psychosociale aspecten, veroorzaakt door het werk.  Zo moet de werkgever de preventie van de door het werk veroorzaakte psychosociale risico’s opnemen in zijn preventiebeleid en maatregelen nemen om die aspecten te voorkomen en te beheren

Eerste thema: Veiligheid op het werk

Je kan nog steeds foto’s doorsturen over het eerste thema, namelijk veiligheid op het werk!

Arbeidsveiligheid is de discipline die tot doel heeft arbeidsongevallen te voorkomen. Het gaat hier dus over de interacties tussen de technische installatie en de werknemer.

De werkgevers moeten waken over de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit is één van hun belangrijkste verplichtingen. Dit betekent dat zij een aantal algemene preventieregels moeten naleven, door de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsuitrusting.

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?

  • Maak en deel jouw die aansluit met het thema “psychosociale risico’s op het werk”. Deze foto kan gaan over aanpak en preventie van stress en burn-out op jouw werk, goede praktijken bij werkgevers en werknemers,…  Laat jouw inspiratie de vrije loop gaan!
  • Post jouw foto op je instagram of twitterkanaal of deel het op onze facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
  • Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegenheid opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Tweewekelijks kondigen wij de winnaars aan. Dus hou zeker www.beswic.be en onze Facebookpagina in de gaten!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vind je de wettelijke bepalingen rond psychosociale risico’s op het werk

Op de website voeljegoedophetwerk.be vind je meer informatie over psychosociale risico’s op het werk en de preventie ervan.