Goede praktijken inzake preventie van psychosociale risico’s (PSR)

25.04.2019
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een onderzoeksteam goede praktijken betreffende de preventie van PSR samengebundeld en geanalyseerd. Die verzamelbundel is bedoeld om organisaties en bedrijven bij hun preventiebeleid van PSR te helpen.

Het verzamelen van goede praktijken heeft tot twee elementen geleid:

  • een tool over de verschillende etappes van het preventiebeleid van PSR, geïllustreerd met goede praktijken die op het terrein werden verzameld;
  • een samenvattend document (casebook) waarin op een anonieme manier een samenvattende fiche van elk van de goede praktijken is opgenomen.

Samen met de gids van 2013, zijn deze tool en het casebook hulpmiddelen om organisaties en bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van een beleid voor psychosociale risicopreventie.

Het caseboek en de tool zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Realisatie van een verzamelbundel van goede praktijken in ondernemingen inzake preventie van psychosociale risico’s (PSR).