Herbeleef de virtuele workshop van EU-OSHA rond nieuwe vormen van personeelsbeleid, AI en VGW

Op 4 november 2021 organiseerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een virtuele workshop rond nieuwe vormen van personeelsbeleid gebaseerd op artificiële (of kunstmatige) intelligentie (AI) en de implicatie hiervan op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Artificiële intelligentie (AI) en digitale technologieën hebben gezorgd voor nieuwe vormen van personeelsbeleid. Met op AI gebaseerde managementsystemen bedoelt men de nieuwe instrumenten die uit verschillende bronnen realtimegegevens over het gedrag van werknemers verzamelen en op basis van algoritmen geautomatiseerde of deels geautomatiseerde beslissingen nemen. Deze nieuwe systemen voor personeelsbeleid nemen in tal van sectoren een steeds grotere plaats in.

Doel van de workshop was het onderzoek van EU-OSHA naar deze nieuwe vormen van management en de implicaties ervan voor VGW toe te lichten en te bespreken. Op basis van het uitgevoerde onderzoek werd een overzicht gepresenteerd van definities, beleid, strategieën en OSH-effecten in verband met op AI gebaseerde managementsystemen. Leemten, behoeften, prioriteiten voor onderzoek en beste praktijken werden ook besproken met deskundigen en beleidsmakers op het niveau van de Europese Unie en zijn lidstaten.

Meer informatie over de workshop en de presentaties zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: New forms of worker management based on Artificial Intelligence (AI) and their implications for occupational safety and health (OSH).

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al enkele artikelen verschenen rond digitalisering en artificiële intelligentie op de werkvloer. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

(Bron: OSH News – maart 2022: New forms of worker management based on Artificial Intelligence and their implications for OSH)